Avgasrening

I vår kategori för avgasrening har vi ett stort utbud av AdBlue®. Om du har ett dieselfordon som är designat för att möta Euro 6 är chansen stor att fordonet är utrustad med Selective Catalytic Reduction (SCR) -teknologi. Denna teknik är utformad för att minska mängden kväveoxid (skadliga avgaser) och fungerar tillsammans med AdBlue®. När AdBlue® injiceras i gastanken och passerar genom SCR-katalysatorn omvandlas kväveoxiden till ofarligt kväve och vatten, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80%.
AdBlue®-förbrukningen bestäms av dieselmotorns storlek och hur du kör.