Eld och bränsle

Kemetyl säljer flera produkter som används för att tända grillen. Vi säljer även lampolja för oljelampor och spisbränsle för skorstenslösa spisar. Våra produkter är baserade på paraffin, sprit eller lågaromatiska alifater och används t.ex. för att elda i den öppen spisen, tända brasor utomhus, tända oljelampan eller laga mat ombord på en båt. Det är viktigt att använda rätt produkt – då fungerar den som den skall.

Kemetyl T-Gul är en grilltändare som även passar bra som tändvätska för att tända brasor.

Kemetyl har en tändgelé som är etanolbaserad och som är producerad av förnyelsebara energikällor - T-Gul Tändgelé. Våra tändkuber är idealiska för att tända grill och eld i spis och brasor.

Kemetyl har även lysfotogen som vi rekommenderar för alla fotogenkök och fotogenvärmare. Vår Kemetyl T-Lysfotogen är också perfekt för utomhuslyktor. Kemetyl T-Lampolja är ett extra rent bränsle för alla typer av paraffinlampor, lyktor och oljelampor med veke. Använd alltid T-Lampolja om du skall använda lampan inomhus eftersom den luktar väldigt lite.

Kemetyl T-Spisbränsle är en populär produkt för skorstenslösa dekorspisar och kaminer.

Frågor om produkterna för Eld och bränsle

Varför ryker min lampolja?

Det kan finnas olika förklaringar men det vanligaste brukar vara att veken är för högt uppdragen eller att det har råkat komma vatten i själva oljan eller i lampan.

Vad blir det för förbränningsrester när jag bränner spisbränsle?

Vid fullständig förbränning bildas CO2 (koldioxid) och vatten.

Vad gör jag om jag får stänk av tändvätska eller lampolja på maten?

Både lampolja och tändvätska är farligt att förtära och skulle du råka stänka tändvätska eller lampolja på maten så skall maten slängas.