AdBlue® för personbilar

Vad är AdBlue®?

AdBlue® är en vätska som används som kvävereducerande medel för dieselmotorer utrustade med en teknologi som kallas SCR (selektiv katalytisk reduktion). AdBlue® omvandlar skadliga kväveoxider från dieselavgaser till ofarligt kväve och vatten. Utsläppen av skadliga kväveoxider minskar med upp till 80 %.

När används AdBlue® för personbilar?

AdBlue® används för de dieselbilar som är utrustade med SCR-teknik, vilket gäller de flesta nytillverkade dieselbilar.  Syftet är att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven Euro 6. Kemetyl AdBlue® 1,5 liter och 3,5 liter är speciellt framtagna för att passa personbilar.

Vilka fördelar har Kemetyl AdBlue®?

Kemetyl AdBlue® har tre fördelar som gör den säkrare att hantera och lättare att fylla på. Eftersom AdBlue® kan missfärga lack, kläder och bilklädsel, är det viktigt att den fylls på utan spill. Kemetyls lösning är unik på markaden och har följande fördelar:

1. Garantiförsegling
2. En säkerhetsanordning för att öppna locket
3. En start- och stoppfunktion på adaptern

Kemetyl AdBlue® 1,5 liters och 3,5 liters förpackning uppfyller ISO 22241-4.

När skall man fylla på AdBlue®?

AdBlue® fylls främst på när bilen lämnas in på service. En indikator på bilens instrumentbräda signalerar när föraren behöver fylla på AdBlue®. Om fordonet körs helt tom på AdBlue® kommer bilen inte att starta. Det är därför bra att alltid ha med sig en flaska AdBlue® i bilen för att själv kunna fylla på AdBlue®. Kemetyls unika lösning gör det enkelt och säkert att snabbt fylla på AdBlue®.

Hur används  Kemetyl AdBlue®?

Läs förarhandboken för att hitta påfyllningshalsen för AdBlue® och hur man öppnar den. Därefter använder du AdBlue® så här:

1. Öppna locket på flaskan och ta bort plastförslutningen.
2. Skruva fast flaskan i AdBlue®-tankhalsen.
3. Tryck på knappen Start/Stop för att tömma flaskan. När tanken är full kommer vätskan som är kvar att sluta rinna.
4. Tryck på knappen Start/Stop igen för att stänga ventilen. Det är mycket viktigt för att undvika spill. Sätt på plastlåset igen för att säkra flaskan ytterligare.

Läs mer på adblue.guide