Alkylatbensin från Kemetyl - bättre för dig och arbetsmiljön

Alkylat är en av de renaste petroleumprodukter som kan produceras. Den är baserad på bensinkomponenten alkylat. Alkylering är namnet på den process som krävs för att producera alkylat, vilket är en råvara med praktiskt taget inga farliga ämnen. Kemetyl T-Alkylat innehåller låga halter av aromater, svavel, bly och bensen. Det gör att ånga och rök från alkylat är mycket mindre skadligt än vanlig handelsbensin. 

Varför bör jag välja Kemetyl T-Alkylatbensin?

Du, din familj, grannar, natur och miljö gynnas om du väljer ett “grönare” bränsle. 

Kemetyl T-Alkylatbensin är en “miljöbensin” av högsta kvalitet som uppfyller de strängaste miljökraven för bränsle idag. Se till att bränslet du använder är tryggare för dig och miljön! Alkylatbensin minimerar hälsorisker och ge renare luft. Dina maskiner gynnas också av att använda alkylat tack vare den rena förbränningen. Akylatbensin kan också förvaras under en längre tid utan att det går ut över kvaliteten. Tänk på att vinterförvara dina motorredskap med alkylatbensin i tanken så startar de lättare på våren.

Fördelar:

  • En mindre skadlig bensin
  • Låg halt av skadliga aromater, svavel, bly och bensen
  • Ger en bättre arbetsmiljö
  • Ger mindre sot och lukt

Fördelar för maskinerna:

  • Håller motor och tändstift renare
  • Ger motorn ökad tillförlitlighet och livslängd
  • Gör det lättare att starta motorn
  • Håller alltid jämn och hög kvalitet
  • Produkt med hållbarhet i minst 2 år

Kemetyl T-Alkylatbensin 2-takt användningsområde

Används till små maskiner med 2-taktsmotorer, där det inte finns någon separat oljetank. Kemetyl T-Alkylatbensin 2-takt används exempelvis till motorsågar, röjsågar, häcksaxar, kantklippare och andra små maskiner med förbränningsmotorer.

Kemetyl T-Alkylatbensin 4-takt användningsområde

Produkten används i 4-taktsmotorer och 4-taktsmotorer med separatsmörjning. Kemetyl T-Alkylatbensin 4- takt används exempelvis till gräsklippare, trädgårdsmaskiner, jordfräsar, snöslungor, små båtmotorer och andra 4-taktsmotorer.