Certifikat

Kemetyls kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

För dig som kund hos oss innebär certifieringen en garanti om kundfokus och genomgående arbete mot ständiga förbättringar i hela verksamheten. 

ISO 9001 14001

Här kan du ladda ner våra ISO certifikat:

  Kemetyl AB ISO 9001 & 14001 svenska

  Kemetyl AB ISO 9001 & 14001 english

KEMETYL AB är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Här kan du ladda ner vårt anslutningsbevis:

  Anslutingsbevis FTI