General Industry – kemikalier till färg- och lackindustrin

Kemetyl har en lång erfarenhet av leveranser av kemikalier till färg- och lackindustrin. Från vår anläggning i Sverige levererar vi lösningsmedel i större emballage upp till 1000 kg. Vi levererar också lösningsmedel på bulk direkt från välrenommerade europeiska kemiproducenter. Några viktiga produkter är:

  • Aromater

  • Alifater

  • Teknisk etanol

  • IPA