Grönt alternativ – Kemetyl OUR GREENEST

Vi har utvecklat en grön symbol som vi sätter på produkter som uppfyller ett urval av följande kriterier.

Råvaror:

Vätska med mer än 50% förnybar råvara.
Tillsatta tensider är lätt biologiskt nedbrytbara**

**Den/de tensid(er) som ingår i produkterna uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Ingående komponenter såsom etanol, denatureringsmedel som används i formuleringen är lätt biologiskt nedbrytbara***

*** Enligt ECHA.

Förpackning:

65% mindre innehåll av plast än standardförpackning.

Produkt:

Produkten är lätt biologisk nedbrytbar.
Icke-farligt ämne****

****1272/2008

Kemetyl Our Greenest

Utöver detta strävar vi generellt för att producera och sälja produkter som inte innehåller fosfater. Vi har inte någon produkt som innehåller mer än 0,2% fosfater.

Kemetyl OUR GREENEST produkter och kriterier

Nedan en sammanställning över alla de produkter vi märkt med Kemetyl OUR GREENEST och vad som gäller för varje enskild produkt.

Kemetyl T-Blå vinterspolarvätska färdigblandad och koncentrerad i 1L flaska eller i 4L dunk och Kemetyl T-Blå sommarspolarvätska färdigblandad i 4 L dunk:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara.

 • Lätt biologiskt nedbrytbara tensider.

Kemetyl T-Blå spolarvätska färdigblandad i 3L påse:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

 • Lätt biologiskt nedbrytbara tensider

 • Förpackningen med 65% mindre plast än standardförpackning 

Kemetyl T-Gul Bio tändgelé:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara 

 Kemetyl T-Grön Naturavfettning:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

 • Lätt biologiskt  nedbrytbara tensider

Kemetyl T Spisbränsle:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

Kemetyl T-Röd rödsprit:

 • Vätska med mer än 50% förnybar råvara

Kemetyl Antifrost Natur

 • Vätskan är lätt biologisk nedbrytbar

 • Vätskan innehåller inte något  farligt ämne (enligt EU-förordning 1272/2008)