Historia

1918 bildades företaget Sulfitsprit för att producera sulfit, som användes för att framställa pappersmassa. Bolaget låg under Svenska statens kontroll eftersom staten hade monopol för tillverkning av alkoholer sedan 1855. Alkoholtillverkningen har sedan dess varit en viktig inkomstkälla för svenska staten.

Bolagets kunskaper inom förädling av alkoholer förfinades, förädlingsgraden ökade och avsättningen av tekniskt framställd sprit inom nya områden som sjukvård, färg och bilvård ökade. År 1973 fick verksamheten  namnet Kemetyl.  Samma år lanserades T-serien som ännu idag är de mest kända produkterna från Kemetyl i Sverige.

Efter Sveriges inträde i EU år 1995 avvecklades Svenska statens monopol för tillverkning av sprit, och svenska statens olika bolag inom sprittillverkning som Vin & Sprit och även Kemetyl har sålts. Kemetyl  har efter det ägts av företag som norska Orkla och Pemco.

Under perioden 2002-2006 gjordes en rad strategiska förvärv av andra etanolproducenter och kompletterande verksamheter i Europa, i syfte att bli den största Europeiska producenten av tekniska alkoholer. År 2007 förvärvades Kemetyl av Segulah till 50% och från 2011 ägde de bolaget till 100%. År 2016 köptes bolaget av Pemco Group och CEO Ola Tengroth.

Kemetyl är idag en av Europas största producenter av tekniska alkoholer och den mångåriga svenska kunskapen om tillverkning av sprit används idag vid produktion av en mängd olika produkter såsom konsumentprodukter för bil och hushåll och industriprodukter till läkemedelsproduktion och till vattenrengöring vid reningsverk. I sortimentet ingår även produkter inom eld och bränsle, trädgård och skog och hem och fritid. Kemetyl har en betydande försäljning av kemikalier till industrin och är även en s.k. preferred supplier till Shell.