HTF - Köldbärare

HTF är ett växande affärsområde för Kemetylgruppen. Vi erbjuder etanol- och glykolbaserade köldbärare i olika koncentrationer. Produkterna kan erbjudas utan eller med specialanpassade rostskyddsinhibitorer. Dessa produkter tillverkas på våra lokala fabriksanläggningar och levereras till kunder i Skandinavien emballerade på fat, IBC eller som bulkleveranser. Några viktiga produkter är:

  • Brineol MEG 

  • Brineol MEG 10 CORRPRO

  • Brineol MPG

  • Brineol MPG 20 CORRPRO

  • Brienol Bioetanol

  • Brineol Bioetanol CORRPRO

Broschyrer och produktblad

  Brineol Köld- och värmebärare broschyr

  Brineol MEG produktblad

  Brineol MEG 10 CORRPRO produktblad

  Brineol MPG produktblad

  Brineol MPG 20 CORRPRO produktblad

  Brineol Bioetanol produktblad

  Brineol Bioetanol CORRPRO produktblad