Kemetyl Om oss

Om oss

Kemetyl Gruppen erbjuder konsumentprodukter inom bilvård, hem och trädgård. Utöver detta har Kemetyl även en bred produktportfölj för t.ex. läkemedels- och livsmedelsindustrin och reningsverk. Koncernen omsätter totalt ca SEK 1,3 miljarder med försäljning till 45 länder. Gruppen har 250 medarbetare i 8 länder med fyra egna produktionsanläggningar, tankterminaler och lagerlokaler. Kemetyl är en av de största aktörerna inom produktion, marknadsföring och försäljning av kemtekniska produkter i Europa. Företagets lokala närvaro på flera marknader ger oss goda insikter i marknadernas förutsättningar och säkra leveranser direkt till våra kunder. Kemetyl ägs av Pemco Group och CEO Ola Tengroth.

Kemetyl AB har, med en omsättning på ca SEK 286 miljoner (2013) och 65 medarbetare, en god position på den svenska marknaden. Företagets produktionsanläggning, sälj, administration och huvudkontor ligger i Jordbro och våra tankterminaler ligger i Södertälje hamn. I Jordbro produceras i huvudsak olika etanolbaserade produkter, tändvätskor och alkylatbensin. Våra mest kända varumärken på den svenska marknaden är T-Blå®, T-Gul®, T-Röd® och T-Grön®.

Vi erbjuder kostnadseffektiva produkter och tjänster som möter våra kunders behov inom allt från dagligvaru- och fackhandeln, bensinstationer och grossister till industriell tillverkning. Vår målsättning är att vara den föredragna partnern inom bilvård, hem och trädgård och industrikemikalier.

1918 bildades företaget Sulfitsprit för att producera sulfit, som användes för att framställa pappersmassa. Produktion av olika etanolbaserade produkter har sedan dess varit Kemetyls viktigaste kompetensområde. Läs mer om vår historia här.