Pharma - kemikalier till läkemedelsindustrin

Pharma är ett av våra viktigaste kundsegment inom affärsområdet industri. Vi är en av de ledande leverantörerna av olika kvaliteter av isopropanol och etanol (både syntetisk och fermenterad). Allt levereras från våra tankanläggningar i Skandinavien. Vi erbjuder bulk, IBC och fatleveranser. Vi har egna laboratorier som tar hand om alla nödvändiga tester, analyser och dokumentation som industrin efterfrågar. Vår QA-avdelning erbjuder tester och certifikat enligt Ph.Eur. Några av våra viktigaste produkter är:

  • Etanol, EP och USP kvalitet

  • IPA, pharmakvalitet

  • Aceton

  • Etylacetat