Procurement

Kemetyl Procurement arbetar för att säkerställa att alla insatsvaror, tjänster och handelsvaror som företaget förbrukar eller vidaresäljer ger ökad konkurrenskraft till företaget utan att ge negativ påverkan på produktionskompatibilitet, medarbetares säkerhet eller miljön.

Uppförandekod

Vi tycker det är viktigt att alla medlemmar i flödeskedjan tar sitt ansvar för en hållbar miljö, anställdas rättigheter och etiska affärsförhållanden. Våra leverantörer är en viktig del i detta och vi har därför några grundläggande regler som du, som leverantör till Kemetyl, behöver efterleva. Dessa beskrivs kortfattat här.

Leverantörer

Vi är alltid intresserade av att få kontakt med nya leverantörer som kan hjälpa oss att leverera högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser för våra kunder. Intresserade leverantörer kan kontakta oss för mer information genom att skicka e-mail till procurement@kemetyl.com.

Organisation

Peter Elmquist
Vice President Procurement

Lasse Sjöstål
Procurement Manager Sverige

Ed Loffeld
Sourcing Manager BeNeLux

Patrick Dam
Procurement Manager BeNeLux 

Artur Pluciennik
Procurement manager Polen/Extern Produktion