Spolarvätska ett grönt alternativ

Spolarvätska innehåller till stor del etanol, som kan produceras ur restprodukter från nordiska jordbruks- eller skogsindustrin, så kallad andra generationens etanol. Den kan även vara producerad från grödor som korn, sockerrör, betor eller palmolja, så kallad första generationens etanol. Vi använder enbart andra generationens etanol.

Det innebär:

  • väsentligt minskade utsläpp av växthusgas jämfört med första generationens etanol.

  • att etanolen är närproducerad.

Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara.