Vattenrening

Kemetyl erbjuder Sekundol som kolkälla för vattenrening till reningsverken. Sekundolen är etanolbaserad och har fördelen att den inte är giftig på samma sätt som metanolen eller andra alternativ.  Dessutom behöver mikroorganismerna en tillvänjningsperiod på 6-8 veckor för att kunna tillgodogöra sig metanol som kolkälla. Detta ger etanolen en stor fördel både för miljön och som kostnadsbesparing.

Vi erbjuder ett klimatsmart alternativ med vår produkt Sekundol. Vi återanvänder närproducerad etanol och minimerar transporter och samkör våra leveranser med andra reningsverk genom transportkoordination och logistik. Vi erbjuder leveranser på bulk från lokala tankterminaler/produktionsanläggningar till kommunala reningsverk i Sverige och Norge.