Kemetyl Alg- och mögeltvätt

Kemetyl Alg- och mögeltvätt är en produkt för att tvätta taket på huset. Alger och annan påväxt binder fukt och kan leda till stora skador som mögel och spruckna takpannor.

Kemetyl Alg- och mögeltvätt är vår bästa produkt när det kommer till att tvätta taket. Produkten motverkar ny tillväxt av svamp och alger. Den skyddar trä, stenplattor, betongtrappor och takpannor mot svamp- och algangrepp och den kan också användas för att ta bort svamp och alger på husfasader.

Kemetyl Alg- och mögeltvätt används efter grundrengöring, med exempelvis Kemetyl Fasadtvätt, men före betsning och målning av trä. Produkten kan användas till både behandlade och obehandlade trämaterial, till tegelpannor samt till desinfektion och rengöring i våtrum som duschar, toaletter, tvättrum, badrum och simhallar.

Kemetyl Alg- och mögeltvätt säljs på 1-litersflaska.