Kemetyl A-Antifrost Natur

Kemetyl A-Antifrost Natur är en kylarvätska som är mindre skadlig för människan och miljön. Denna produkt förhindrar frost i rör, avlopp, vattenlås, toaletter och vattentankar.

Kemetyl A-Antifrost Natur är en bra lösning för ställen som är utsatta för frost vid vinterförvaring. Den kan användas i båtar, stugor, campingvagnar, husbilar och bussar och är också det bästa alternativet för vinterkonservering av vattenkylda motorer. Vår antifrostprodukt skyddar även mot dålig lukt från golvbrunnar och avlopp.

Kemetyl A-Antifrost Natur är ett koncentrat som blandas ut till önskad fryspunkt. Häll färdigblandad A-Antifrost Natur i vattensystemet tills de rör eller tankar som riskerar att frysa är fyllda.

Späd ut antifrost så här:

För att klara -50 grader - 60% antifrost + 40% vatten
Vid -31 grader - 50% antifrost + 50% vatten
Vid -23 grader - 40% antifrost + 60% vatten
Vid -14 grader - 30% antifrost + 70% vatten
Vid -8 grader - 20% antifrost + 80% vatten

Kemetyl A-Antifrost Natur säljs på 4-litersdunk.