Kemetyl Grovrent fasad

Kemetyl Grovrent fasad är ett effektivt rengöringsmedel för grövre ytor som skall målas eller behandlas. Grovrent fasad tar bort fett, olja, sot och smuts från husfasader, terrassdäck, garageportar, källar- och verkstadsgolv och produktionslokaler.

Denna produkt fungerar på såväl trä som betong och tegel.

Kemetyl Grovrent fasad säljs på 1-litersflaska eller 4-litersdunk.