Kemetyl T Lacknafta

Kemetyl T-Lacknafta används som färgförtunnare av olje- och alkydfärger samt för att göra rent penslar och andra måleriverktyg.

Lacknafta är ett lösningsmedel som även tar bort fläckar av färg, olja, stearin, målarfärg, asfalt, skidvalla och andra fettbaserade ämnen.

Kemetyl T-Lacknafta säljs på 1-litersflaska eller 4-litersdunk.