Kemetyl Premium Longlife 774 G

Kemetyl Premium Longlife 774 G kylarvätska ge långtidsverkande skydd för kylarsystemet och är anpassad för året-runt-bruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Den förhindrar överhettning, isbildning, korrosion och säkrar en fri genomströmning i kylarsystemet och rekommenderas speciellt för Hi-Tech motorer där aluminium utsätts för höga temperaturer.

Kylarvätskan Premium Longlife 774 G är fri från aminer, nitrater och fosfater (NAP fri). Kemetyl Longlife 774 G kylarvätska uppfyller kravspecikationerna från: VAG TL 774 G. 

Kemetyl Premium Longlife 774 G kylarvätska säljs i 1-litersflaska, 4-liters eller 20-litersdunk samt 209-liters och 1000-litersfat.

Förpackningar

Kemetyl Premium Longlife 774G Kylarvätska Koncentrerad

1,00
liter
Kemetyl Premium Longlife 774 G 20L

Kemetyl Premium Longlife 774G Kylarvätska Koncentrerad

20,00
liter
Kemetyl Premium Longlife 774 G 209L

Kemetyl Premium Longlife 774G Kylarvätska Koncentrerad

209,00
liter