Kemetyl R-Glykol Longlife Kylarvätska

Kemetyl R-Glykol Longlife kylarvätska är en koncentrerad långtidsverkande frostskyddsvätska för alla typer av vätskefyllda förbränningsmotorer.

Produkten är baserad på monoetylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer och är rödfärgad.

R-Glykol Longlife innehåller inte silikatbaserade inhibitorer och är fri från borater, nitrater, aminer och fosfater (NAP-fri). Den uppfyller och överträffar kraven enligt bl a BS6580:2010, AFNOR NF R15-601 och ASTM D3306 samt kraven från de flesta bilfabrikanterna.

Kemetyl R-Glykol Longlife kylarvätska säljs på 1 liters flaska, 4 liters och 20 liters dunk samt 209liters fat och 1000 liters container.