Kemetyl T-99,5% Frysskydd

Kemetyl T-99,5 % Frysskydd är ett frysskydd med smörjande effekt till tryckluftssystem. T-99,5% är tack vare den höga koncentrationen av alkohol ett effektivt frysskydd i tryckluftssystem på lastvagnar, bussar och tryckluftsarmaturer.

T-99,5% ger också frostskydd i vattenlås, VVS-system, jordvärmeanläggningar m.m.

Vid lägre temperatur än +5 grader skall det  enligt Trafiksäkerhetsverket finnas tillräcklig mängd sprit i behållaren till tryckluftssystemet. För att undvika driftsstörningar, kontrollera regelbundet nivån och fyll på efter behov.

Kemetyl T-99,5 % Frysskydd säljs på 1-litersflaska eller 4-litersdunk.

Förpackningar

Kemetyl T-99,5 frysskydd 1 liter

T-99,5 Frysskydd

1,00
liter
Kemetyl T-99,5 frysskydd 4 liter

T-99,5 Frysskydd

4,00
liter