Kemetyl T-Lysfotogen

Kemetyl T-Lysfotogen är en ren och luktsvag eldningsolja som rekommenderas för alla fotogenkök och fotogenvärmare.

Kemetyl T-Lysfotogen har goda brinnegenskaper och ger en hög värmeeffekt.      

Vid användning av Kemetyl T-Lysfotogen, tänk på att hålla veken kort då en hög veke ökar risken för sotning. Fotogenlampan bör också hållas under uppsikt de första minuterna efter tändning för att se till att veken är i rätt höjd. Kemetyl T-Lysfotogen är endast för utomhusbruk. För kök och lampor inomhus rekommenderas Kemetyl T-Lampolja.

Kemetyl T-Lysfotogen säljs på 1-litersflaska.

Förpackningar

T-Lysfotogen

1,00
liter