Kemetyl T-Spisbränsle

Kemetyl T-Spisbränsle är speciellt framtagen för skorstenslösa, dekorativa spisar och kaminer och brinner med vackra rödgula lågor.

Vårt spisbränsle är en ren naturprodukt framställd av förnyelsebara råvaror som etanol och ger minimalt med rök och sot.

Kemetyl T-Spisbränsle har en brinntid på upp till cirka 4 timmar, men tiden varierar beroende på hur brännkärlet är utformat. Vid användning av öppna kärl som burkar utan lock minskar brinntiden.

Kemetyl T-Spisbränsle säljs på 1-litersflaska eller 4-litersdunk.