Kemetyl Trallrent

Kemetyl Trallrent är en effektiv specialprodukt för användning utomhus på terrass, trall eller veranda. Denna produkt används för rengöring av hårt nedsmutsade och väderbitna terrassgolv. Kemetyl Trallrent avlägsnar effektivt olja om terrasen tidigare varit behandlad med olja men tvättar även bort fett, sot och smuts.

Kemetyls Trallrent rengör på djupet, mattar av och bleker. Används på terrasser, räcken, trall, trappor, verandan, trästaket med mera. Denna produkt bör inte användas på metallytor.

Kemetyl Trallrentt säljs på 1-litersflaska eller 4-litersdunk.