Kemisk Metall

För lagningar på hårda ytor. Lagar sprickor och hål i metall, plåt, betong och stenplattor. Ger en tät, stark och mycket hård yta som kan borras, gängas och målas över. Fyller, limmar, tätar och förenar sten och metall i alla kombinationer, har även en god vidhäftningsförmåga på de flesta andra material så som trä. Tål högre temperaturer och är därför optimal för lagning av exempelvis braskaminer.

Användningsområden

  • Reparationer och sammanfogningar på metall, järn, sten etc.

  • Utfyllnad (spackling) av hårda ytor.

  • Tål temperaturer upp till 190°C och är därför optimal för lagning av braskaminer mm.

Steg-för-steg instruktioner

  1. Förutsättningen för en lyckad reparation är absolut rena reparationsytor utan smuts, damm, olja, fett, vax eller liknande. Tvätta med thinner eller liknande. Rensslipa reparationsytan grundligt så att rost och färg avlägsnas. Slipskiva nr 24 eller slippapper 40-80 rekommenderas.

  2. Tillblandning: Stick hål på membranet i härdartuben med baksidan av tubhatten. Blanda massa av golfbollsstorlek (40 ml) med 4–5 cm härdare (ca 2%) på en blandplatta och blanda noggrant. Används för mycket härdare försämras Plastic Paddings egenskaper. Blanda ej mer än vad som förbrukas på ca 5 min. 

  3. Applicering: Lägg på ett tunt skikt av den blandade Plastic Padding massan genom skrapspackling, så att massan tränger ner i slipspåren. Gäller det en fyllning – fyll omedelbart efter skrapspacklingen med Plastic Padding upp till önskad tjocklek. Plastic Padding härdar på ca 8 min oberoende av tjocklek i rumstemperatur. Vid högre temperaturer härdar Plastic Padding snabbare, vid låga temperaturer långsammare. Bästa arbetstemperatur över +18C, helst ej under +15C. 

  4. Plastic Padding Kemisk metall motstår vatten (även saltvatten), olja, bensin, utspädda syror och svaga basiska kemikalier, vissa lösningsmedel etc. God vidhäftning – mindre bra på trä under vatten. Den elektriska isoleringsförmågan är mycket god. Obs! Fett förstör vidhäftningsförmogan. Oxiderad plåt nedsätter vidhäftningsförmågan. För galvaniserade ytor använd specialspacklet Plastic Padding ULTIMA.

  5. Plastic Padding Kemisk metall slipas med papper i kornstorlek 60-80. Kan även borras, skäras, gängas 15–20 min efter härdningen. Plastic Padding kan övermålas och lackeras. Rengör verktyg med etylacetat eller cellulosaförtunning.

Teknisk information

Produkttyp 
Tvåkomponents-fyllmedel
Färg
Mörkgrå
Temperaturbeständighet
Upp till 190°C. Härdningstid* Ca. 6 min. Slipbar efter ytterligare 10 min.
Draghållfasthet
150-200 kg/cm²
Kemikalbeständighet
Resistent mot vatten, saltlösningar, organiskal ösningsmedel, utspädda syror, alkalier.
Förpackning
180ml och 560ml burk (inkl. härdare)
Förvaring
Ett år vid lagring under 20°C.

*Härdningstider gäller vid +23°C. Bästa resultat uppnås under torra förhållanden över +15°C. Vid högre temperaturer härdar Plastic Padding snabbare, vid låga temperaturer långsammare.

Förpackningar

Kemisk metall 460 ml

0,46
liter
7332531075541
Artikelnummer:
2270409
Bruttovikt per artikel:
0.965 kg
Antal per beställningsbar enhet:
6 st
Antal per pall:
576 st

Kemisk metall 180 ml

0,18
liter
7332531075572
Artikelnummer:
2270410
Bruttovikt per artikel:
0.412 kg
Antal per beställningsbar enhet:
6 st
Antal per pall:
864 st