Reparationssats

Allt i ett! Reparationssatsen innehåller allt man behöver för att reparera plastbåtar, surfingbrädor, snöskotrar
och takboxar av ABS, epoxy- eller polyestermaterial.

Användningsområden

  • Reparerar hål, sprickor och krosskador m. m. på glasfiberplast, metall och andra material.

Steg-för-steg instruktioner

  1. Förarbete: Reparationsområdet måste vara helt torrt, rengjort och fritt från fett, rost och färg.
    Grovslipa ytan med sandpapper el. dyl. Vid reparation av hål, slipa ner området ca 2–3 cm runt hålet.

  2. Glasfibermattan: Klipp eller skär av ett stycke som täcker reparationsstället och som överlappar skadan. 
    Blanda polyesterplasten: Blandkoppen som följer med denna förpackning rymmer 50 ml. Häll polyestern i koppen och tillsätt härdare. Använd 5–7 cm härdare till 50 ml polyester. Blanda med den bifogade spackeln till dess att massan fått en enhetlig färg. Vid låga temperaturer bör man använda mer härdare – men aldrig mer än dubbla mängden av ovanstående rekommendation.

  3. Påläggning: Lägg på den blandade polyestermassan med hjälp av bifogad pensel. Lägg sedan på den avpassade glasfibermattan. Stryk omedelbart på den blandade polyestern över glasfibermattan. Mattan skall vara helt mättad med polyester. Behöver man lägga flera lager kan man antingen lägga dessa vått i vått eller lägga på nytt lager när det tidigare lagret har härdat. Nya lager måste läggas på inom 12 timmar, annars måste ytan behandlas enligt beskrivningen under Förarbete. För att uppnå en jämn yta använd någon av Plastic Padding-produkterna Elastic, Marine Filler, Marine Epoxy eller Gelcoat. De två sistnämnda är diffusionstäta medan övriga spackel måste ytbehandlas med färg etc. Plastic Padding Gelcoat är en specialprodukt avsedd som ytskikt på glasfibermaterial.

  4. Härdning: Vid vanlig rumstemperatur börjar härdningen efter 6–10 minuter. Om temperaturen är under +10°C: använd värme för att påskynda härdningen. Rengöring av verktyg: Använd Aceton eller cellulosaförtunning för rengöring av verktyg innan polyestern har härdat.

Teknisk information

Produkttyp
Tvåkomponents polyesterharts
Färg
Gul
Temperaturbeständighet
Max. +100°C, korta perioder +160°C
Härdningstid*
Ca. 10 till 20 min.
Kemikalbeständighet
Resistent mot vatten, saltlösningar, organiska lösningsmedel, utspädda syror, alkalier
Förpackning
Båtplast 250 ml, Härdare 16 g, Glasfibermatta 1900 cm², Blandspackel, Pensel, Blandkopp, Bruksanvisning
Förvaring
Garanterad lagringstid två år. Lagras svalt.

*Härdningstider gäller vid +23°C. Bästa resultat uppnås under torra förhållanden över +15°C. Vid högre temperaturer härdar Plastic Padding
snabbare, vid låga temperaturer långsammare.

Förpackningar

Reparationssats

0,25
liter
7332531076692
Artikelnummer:
2294970
Bruttovikt per artikel:
0.658 kg
Antal per beställningsbar enhet:
6 st
Antal per pall:
756 st