Sprutspackel

För fyllning efter grundspackling på bilkarosser, maskiner och liknande. Fäster på plåt, metall och glasfiberarmerad plast. Kan sprutas i flera skikt för högsta fyllnadsförmåga.

Användningsområden

  • Plåt

  • Metall

  • Glasfiberarmerad plast

Steg-för-steg instruktioner

  1. Rengör ytan noggrant, slipa lätt för god vidhäftning. Rena plåtytor grundas först med Plastic Padding Rostskyddsprimer eller Grundfärg.

  2. Skaka flaskan kraftigt i minst två minuter efter att blandkulorna hörts och med jämna mellanrum under användandet.

  3. Håll flaskan ca. 30 cm från ytan, spraya jämnt och tunt i omgångar med 5 minuters mellanrum.

  4. Rensa munstycket genom att hålla flaskan upp och ned och spraya tills endast gas strömmar ut.

  5. Kan finslipas och överlackas efter 2 timmar. Eventuellt stänk tages bort med syntetiskt thinner. Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antänningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

Teknisk information

Förpackning
400 ml sprayburk
Förvaring
Två år vid lagring under 20°C.

Förpackningar

Sprutspackel

0,40
liter
7311380000782
Artikelnummer:
360323
Bruttovikt per artikel:
0.515 kg
Antal per beställningsbar enhet:
6 st
Antal per pall:
870 st