T-Gul 100% Förnybar Tändvätska

T-Gul 100% Förnybar Tändvätska

T-Gul 100% Förnybar Tändvätska fungerar precis som du förväntar dig av en tändvätska ur T-Gul serien, samtidigt som den är till 100% baserad på förnybara råvaror.

Ett enkelt, lätt och smidigt sätt att tända grillen. T-Gul 100% Förnybar Tändvätska tänder lätt och sätter snabbt igång elden. Den brinner konsekvent med synlig flamma och fina lågor för att skapa en perfekt glödbädd för din grillning. Används för grillning med kol eller briketter.

Speciellt för T-Gul 100% Förnybar Tändvätskan är att produkten är helt baserad på förnybara råvaror. Råvarorna kommer alltså inte från fossila bränslen, därmed ökar inte halten av bio-tillgängligt kol då inget extra kol tillförs den naturliga cirkulationen. På så sätt kan vi resonera att 100% Förnybar Tändvätska är koldioxidneutral och minskar fossilt utsläpp av koldioxid med 100% jämfört med en traditionell tändvätska. Ett mycket hållbart och klimatsmart alternativ som bidrar att värna om miljön och våra resurser.

Att kunna erbjuda just hållbara och innovativa produkter är en del av Kemetyls företagsvision och en ledande ambition i vår produktutveckling. Först på marknaden lanserade Kemetyl redan för tre år sedan en tändvätska där över 50% var baserad på förnybara råvaror - vår Biotändvätska. Nu tar vi nästa steg och är stolta över att kunna erbjuda en 100% förnybar tändvätska.

Grilla grönare i sommar!

Så här används T-Gul 100% Förnybar Tändvätska

Fyll på grillkärlet med ett par lager kol eller briketter. Dränk in kolen/briketterna ordentligt med tändvätska. Vänta ungefär 30 sekunder och låt vätskan dra in. Tillsätt sedan lite mer vätska och tänd omedelbart. Börja grilla när kolen eller briketterna glöder jämnt och är gråaktiga.

Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Endast för utomhusbruk. Varning! Denna vätska kan blossa upp, om den hälles på het grill eller glödande kol. Spruta aldrig tändvätska mot öppen låga.

Barn och grillning – var försiktig

Förvara tändvätska långt ifrån barn. Den är farlig att förtära och tändvätska ska förvaras inlåst. Se till att barnen inte är i närheten när grillen tänds och se till att de inte snubblar över elden eller grillen. En vuxen bör alltid vara eldvakt!

Läs på baksidan av våra etiketter hur du ska göra om någon skulle råka dricka tändvätska. I korthet gäller att man inte ska framkalla kräkning och att man omedelbart ska kontakta giftinformationscentral eller läkare om någon fått i sig tändvätska. 

Förpackningar

T-Gul 100% Förnybar Tändvätska

1,00
liter
7311850047705
Artikelnummer:
4770
Bruttovikt per artikel:
0.83 kg
Antal per beställningsbar enhet:
12 st
Antal per pall:
480 st