Trädgård och skog

Kemetyl säljer alkylatbensin för gräsklippare, häcksax, trimmer, motordrivna trädgårdsredskap, snöslunga, jordfräs, trädgårdstraktor och små båtmotorer som har 2 takts- och 4 taktsmotor. Vår 4-taktsbensin är ren alkylatbensin utan oljeinblandning. Alkylatbensin är ett motorbränsle framställt av de  renaste petroleumprodukter  som kan produceras.

Kemetyls alkylatbensin är en ren bensin som innehåller minimalt av de skadliga ämnen som finns i vanlig bensin. Det betyder att motorn och tändstift i t.ex. gräsklipparen hålls betydligt renare, vilket gör att driftsäkerheten ökar och att motorn håller längre.

Alkylatbensin är mindre skadlig för människor än vanlig bensin eftersom  alkylatbensin innehåller minimalt med hälsofarliga ämnen som svavel, bly och bensen. I jämförelse med vanlig blyfri bensin, så minskas utsläpp av smog (marknära ozon) med 40 %.

Ordet »alkylat» kommer från ordet  alkylering, som är den process som används för att få fram råvaran för produkten. Alkylat kallas ibland för «miljöbensin», i och med att den är mindre hälsofarlig och mindre miljöbelastande än vanlig bensin.

Vi har produkter anpassade både för 4-takts och 2-taktsmotorer. Fyrtaktsolja används till fyrtaktsmotorer och tvåtaktsmotorer som har separat smörjning. Till exempel gräsklippare, snöslungor, jordfräsar, trädgårdstraktorer, små båtmotorer och andra fyrtaktsmotorer.

2-taktsoljorna används till maskiner med tvåtaktsmotorer som inte behöver separat smörjning, t ex små båtmotorer, motorsågar, kantklippare, röjsågar och häcksaxar med förbränningsmotorer.

Kom ihåg att fylla på med bra bensin i gräsklipparen och se även till att byta olja till din gräsklippare. När du undrar vilken olja du ska välja har Kemetyls både en halvsyntetisk 2-taktsolja och en helsyntetisk 2-taktsolja. En halvsyntetisk olja passar bäst för tvåtaktsmotorer i normal drift. En helsyntetisk motorolja är lämplig för 2-taktsmotorer som belastas hårt och körs under höga driftstemperaturer. Du använder våra motoroljor genom att blanda dem i bensinen.

Vi har även flera andra produkter för trädgården och skogen, som kedjeolja för motorsåg. Kemetyl säljer även hydraulolja som är lämplig för användning till garagedomkrafter, vedklyvar, truckar, hydrauliska kranar och andra hydrauliska system. Vår 2-taktsolja för utombordare är speciellt anpassad för utombords båtmotorer.